0.0
1
1a
2
2a
3
5
3a
Zmaga na natečaju Sobivanje
6
4
8
9
10
20
7
22
14
15
16
17
18
19
11
12
13
23
24
25
26
27
28
21
znakovni jezik
komunikacija veščine
british
komunikacija
str jesen
straška jesen
STRAŠKA JESEN