Martina Hegediš je rojena v Novem mestu. Končala je gimnazijo in diplomirala na Naravoslovno tehniški fakulteti v Ljubljani smer Oblikovanje Tekstilij in oblačil. Kot oblikovalka  oblačil je delovala v tekstilni industriji Labod in Elkroj. Leta 2010 je opravila   magisterij na Likovni akademiji.  Istega leta  je na filozofski fakulteti naredila Andragoško pedagoško specializacijo. Leta 2013 je opravila strokovni izpit za poučevanje in kasneje  pridobila  tudi strokovni naziv Mentorica.  Leta 2015 je nadgradila svoje izobraževanje z Magisterijem na pedagoški fakulteti smer Likovna pedagogika. Poučuje  Likovni pouk in Umetnost tako mladino kot odrasle. Na Zavodu za Gluhe in naglušne v Ljubljani je na srednji šoli nadomeščala Umetnost, Grafično  in Medijsko oblikovanje ter Vizualne komunikacije. Na CIK- u Trebnje  že deseto leto poučuje odrasle Likovni pouk, Umetnost ter Ustvarjalno in Likovno izražanje na srednješolski smeri Predšolska vzgoja. Na Cene Štuparju poučuje Umetnost.  Dve leti je nadomeščala Likovni pouk na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in eno leto je  nadomeščala Likovni pouk na OŠ Brinje Grosuplje. V Novem mestu je  več let poučevala risanje mladino in odrasle na JSKD ju. Sedaj pa samostojno poučuje Risanja in slikanja  prav tako odrasle in mladino.  Je članica DLUD, združenja akademskih slikarjev Dolenjske.  Imela je 12 samostojnih in več skupinskih razstav. Za svoje  pedagoško delo je prejela veliko priznanj in nagrad.

          Za pedagoško delo je prejela naslednje nagrade in priznanja  

          For her pedagogical work she has received may awards and  recognitions:       

 1. 1. nagrada za vodenje nacionalnega projekta Energetsko znanje za odgovorno ravnanje. 1.6.2016
 2. 1. mesto na likovnem natečaju Siva ekonomija skozi moje oči, september 2014
 3. 1. nagrada za projekt Varčevanje z električno energijo v šoli, 25.11.2014
 4. 1 .nagrada Vzajemne za projekt NE ODVISEN.SI za najboljšo fotografijo meseca maja 2014
 5. Srebrna nagrada na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava, 1.6.2016
 6.  Bronasto priznanje na bienalu otroškega oblikovanja Po Fabianijevih poteh, 15.okt.2016
 7. Sodelovala je v enoletnem projektu Likovno ustvarjanje Zdrav način življenja 2015/2016
 8. Sodelovala je v enoletnem projektu Organizacija prireditev Eko tržnica 2015/2016
 9. Vodila je nacionalni projekt Spodbujamo prijateljstvo v 2015/2016
 10. Sodelovala je v projektu: Se vidimo na igrišču, maj 2015
 11. Sodelovala je kot mentor na Bienalu otroške grafike, oktober.2015
 12. Sodelovala je kot mentorica na 7. bienalu podvodnega filma in fotografije, Sprehodi pod morjem, januar 2015
 13. Prejela je Zlato plaketo kot gostja in častna mentorica na XII mednarodnem sevniškem likovnem  shodu 2022

Martina Hegediš was born in Novo mesto. She finished high school and graduated at faculty of Natural Sciences and Tehnology in Ljubljana in the direction of Clothing and Textile Design. As a textile designer she worked in the textile industry Labod and Elkroj. In the 2010 she completed her Master s degree in the Academy of Fine Arts. In the same year in the Faculty of Philosophy she did an Andragogical pedagogical specialization. In 2013, she passed a proffesional examination for teaching and later gained the professional title Mentorica. In 2015, she upgraded her education with the Master s Degree in Pedagogy Faculty in the field  of  Fine Arts. Teaches as a teacher of Art classes both adult and youth. At the Instiute of Deaf and Hard of Hearing in Ljubljana she replaced Art an Graphic, Media Design and Visual Communications.at secondary school. At the CIK Trebnje, for the eight year, she teaches the Adult Fine Arts and Creative and Visual Expression at the Secondary school Preschool education. For two years she replaced the Art teaching at the Louis Adamič Grosuplje Elementary school. And for the year she replaced the Art Teaching at the Brinje Grosuplje Elementary school. At JSKD Novo mesto she teaches courses of drawing and painthing adults and youth. She is a member of DLUD, association of academic painthers of Dolenjska. She had 11 solo and many group exhibitions. She received many awards for her pedagogical work.

MOJE KORENINE, MY ROOTS

Samostojne razstave – Solo exhibitions

Galerija Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, 2006

Galerija Palacium na Ljubljanskem gradu, 2007

Galerija Mons  Ljubljana, 2008

Galerija Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, 2008

Galerija Etnografski muzej Ljubljana, 2009

Ministrstvo za delo,  Ljubljana, 2010

Galerija Krka Novo mesto, 2012

Galerija Vodnikove domačije v Ljubljani, 2014

Galerija DLUD Novo mesto, 2015

Mestna knjižnica Grosuplje, 2016

Mestna knjižnica Mirana Jarca  Novo mesto, Pregledna razstava, 2020

Grad Sevnica, 2021

Grad Sevnica, 2023

 

Skupinske razstave – Group exhibitions 

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, člani akademskih slikarjev DLUD, 2015

Galerija DLUD Novo mesto, člani društva slikarjev DLUD, 2016

Galerija  Škofja loka, člani društva slikarjev  DLUD, 2017

Galerija Kranj, člani društva slikarjev DLUD, 2018

Extempore Dolenjske Toplice, 2017

Extempore Straža, 2018

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, člani Akademskih slikarjev DLUD, 2018

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto. galerija KOCKA, razstava članov DLUD, 2019

Kulturni center Janeza Trdine, galerija KOCKA, naslov razstave SPECTRUM, razstava članov društva DLUD, 2021

Kulturni center Janeza Trdine, Novoletna razstava, 2022

Majski salon, 2023

Galerija PEF Pedagoške fakultete v Ljubljani, 2023