Kapitelj church in Novo mesto
Novo mesto, my Hometown
in the forest Ragov log
Novo mesto, my Hometown
Kapitelj church in summer night
Shore in Novo mesto, Breg, Novo mesto
Breg Novo mesto
Trg pri vodnjaku v Novem mestu, A fountain market in Novo mesto
The Krka River wraps around Novo mesto
In the forest Ragov log
Venice, 2021
In the forest Ragov log
Tartini square in Piran, S love nija
In the forest Ragov log
Shore in Novo mesto, Breg v Novem mestu
The Krka River wraps around Novo mesto
Piran Bay,  S love nija
AKT
George Michael, 2021
George Michael, 2021
Jan Plestenjak, singer, 2021
Bridge in Ragov log
Piran  in Summer
AKT
George Michael, 2021
George Michael, 2021
Jan Plestenjak, singer, 2021
St Nikolaj, Chatedral in   Novo mesto, Kapitelj v Novem mestu
Shore in Novo mesto, Breg Novo mesto
AKT
George Michael, 2021
George Michael, 2021
Jan Plestenjak, singer, 2021
AKT
AKT
AKT
21 b
21
22
23
24
25-0
26
27
28
29
30
32
31
33
34
35
36
37
38
GIBSY
Galaksija 102
15
16
17
11
20
19
8a
5
18
14
Piran bay S love nija
Self portrait, Avtoportret, 2021